ETELÄ-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE

Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mielen avain on Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hanke vuosille 2010-2015.

Mielen avain -hankkeelle on myönnetty valtionavustusta seuraavasti:

Vuonna 2010: 7,5 milj. euroa

Vuonna 2012: 1,2 milj. euroa

Vuonna 2013: 1,5 milj. euroa

Mielen avain -hanke on ollut rakentamassa mielenterveys- ja päihdestrategioita useaan kuntaan, kehittänyt ja käynnistänyt matalan kynnyksen palveluita kuntalaisille, aloittanut kokemusasiantuntijakoulutuksen, kouluttanut ammattilaisia ja kuntalaisia ja näin parantanut mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien hoitoa ja heidän asemaansa.

 

Mielen avain -hankkeen keskeiset teemat
  • Osallisuuden vahvistaminen
  • Kynnyksettömyys
  • Henkilöstön osaamisen lisääminen
Mielen avain -hankkeen arvot
  • Positiivisuus
  • Luottamus
  • Yhtenäisyys
  • Läpinäkyvyys
  • Käyttäjälähtöisyys


kaste_logo2.jpgvantaa_logo.jpg